Mức miễn thường khi mua bảo hiểm ô tô: Phân loại, Lợi ích và Mức miễn tối ưu

Mức miễn thường khi mua bảo hiểm ô tô là một trong những điều quan trọng được đề cập đến trong hợp đồng bảo hiểm mà nhiều người mua bảo hiểm cho xe ô tô thường bỏ sót. Khi mua bảo hiểm cho xe ô tô nhiều người thường lựa chọn loại không miễn thường để có thể đầy các khoản phí sửa chữa phát sinh cho công ty bảo hiểm. Tuy nhiên, mức miễn thường này lại mang lại những lợi ích mà bạn không ngờ tới. Cùng Honda Ô tô Mỹ Đình tìm hiểu chi tiết về mức miễn thường này nhé! 

Mức miễn thường là gì?

Miễn thường là khái niệm chúng ta thường gặp trong các loại hình bảo hiểm phi nhân thọ. Mức miễn thường là số tiền mà tổn thất trong khoản đó không được bồi thường. Theo cách dễ hiểu, mức miễn thường chính là sự chia sẻ trách nhiệm giữa công ty bảo hiểm và người được bảo hiểm.

Mức miễn thường khi mua bảo hiểm ô tô
Mức miễn thường khi mua bảo hiểm ô tô

Khi nhận được khiếu nại về bồi thường thì công ty bảo hiểm sẽ phải tốn một khoản chi phí về giấy tờ, nhân sự, thẩm định, còn bên mua bảo hiểm cũng mất thời gian và công sức để chuẩn bị khiếu nại và có trường hợp cần phải mất thời gian để giải quyết các vụ bồi thường có giá trị nhỏ. Nguyên tắc thông thường khi áp dụng mức miễn thường trong hợp đồng bảo hiểm chính là mức miễn thường càng cao thì mức phí bảo hiểm sẽ càng thấp và ngược lại. 

Như vậy, miễn thường là giới hạn giá trị tổn thất mà tại đó, công ty bảo hiểm sẽ không phải chịu trách nhiệm bồi thường.

Mức miễn thường trong bảo hiểm ô tô là khoản chi phí mà người mua bảo hiểm cho xe ô tô phải tự chi trả cho các hoạt động sửa chữa trước khi bên công ty bảo hiểm tiến hành xem xét và thanh toán bù trừ nếu có.

Phân loại mức miễn thường trong bảo hiểm

Có 2 loại miễn thường chủ yếu hiện nay. Với các quy định cũng như tính chất phản ánh khác nhau. Trong đó:

Mức miễn thường có khấu trừ

Với các khấu trừ thể hiện khi tổn thất xảy ra trong thực tế giá trị tổn thất. Và giá trị thiệt hại của tổn thất vượt mức miễn thường. Khiếu nại sẽ được giải quyết nhưng sẽ bị khấu trừ đi mức miễn thường. Đảm bảo trong tính chất thỏa thuận và hợp đồng được ký kết.

Mức miễn thường này được áp dụng phổ biến trong bảo hiểm xe. Khi mà các tổn thất có thể xảy ra với mức độ khác nhau. Thế nên mới xảy ra sự việc, một số người được bảo hiểm thường chủ quan rằng mình mua bảo hiểm xe rồi thì không cần quan tâm đến an toàn. Cứ va quẹt thoải mái vì trước sau cũng được bồi thường. Và trong các trường hợp đó, do không có sự hiểu biết và nắm rõ nghĩa vụ cụ thể. Cho nên các tranh chấp có thể phát sinh.

Ví dụ:

Nếu khách hàng mua bảo hiểm ô tô với mức trừ trong bảo hiểm là 500.000 đồng. Khí có tổn thất xảy ra cho xe và chi phí khắc phục tổn thất là 500.000 đồng trở xuống thì khách hàng phải tự thanh toán chi phí. Khi có tổn thất xảy ra với chi phí khắc phục tổn thất trên 500.000 đồng (ví dụ là 10.000.000 đồng), khách hàng sẽ phải tự thanh toán 500.000 đồng, công ty bảo hiểm phải thanh toán chi phí còn lại (tức 9.500.000 đồng).

Miễn thường có khấu trừ gồm 2 loại như sau:

 • Mức miễn thường tuyệt đối: Tính chất tuyệt đối mang đến nghĩa vụ xác định toàn bộ trước tiên cho bên mua bảo hiểm. Là sốt tiền do người được bảo hiểm phải tự bồi thường trước khi công ty bảo hiểm bồi thường. Các thanh toán thực hiện trước tiên, trong khi hợp đồng bảo hiểm được xử lý sau. Và sau đó, với các giá trị tổn thất cần thiết, bên bảo hiểm sẽ thực hiện các nghĩa vụ sau khấu trừ. Số tiền tuyệt đối này càng cao, phí bảo hiểm càng thấp.
 • Mức miễn thường tính theo thời gian: Là thời gian người được bảo hiểm không được bồi thường. Trong thời gian đó, các công việc trong bồi thường vẫn phải được đảm bảo thực hiện. Hết thời gian này, công ty bảo hiểm mới bắt đầu bồi thường. Khi đó, các giá trị tính toán nghĩa vụ mới được xác định.

Mức miễn thường không khấu trừ

Tiền hành với các sự kiện bảo hiểm có số tiền khiếu nại tổn thất cao hơn mức miễn thường. Khi đó, khách hàng được nhận các lợi ích xác định. Công ty bảo hiểm sẽ chịu trách nhiệm chia sẻ toàn bộ trách nhiệm bồi thường. Nếu tổn thất, thiệt hại vượt quá mức miễn thường đã thỏa thuận.

Khi đó, đối với các tổn thất có giá trị trong khoảng miễn trừ, người chủ xe phải thực hiện các chi trả. Trong khi các tổn thất lớn hơn mức khấu trừ, sẽ được công ty bảo hiểm chi trả toàn bộ. Mức khấu trừ trong bảo hiểm ô tô dựa trên thực tế của thỏa thuận và từng công ty bảo hiểm. Mức khấu trừ phổ biến thường là 500.000 đồng, 1.000.000 đồng hoặc 2.000.000 đồng. Như vậy, khi mua bảo hiểm ô tô bạn cần nắm rõ mức miễn thường khi xảy ra rủi ro.

Ví dụ:

Khi bạn mua bảo hiểm vật chất ô tô với mức miễn thường không khấu trừ là 1.000.000 đồng và khi xảy ra thiệt hại tổn thất cho xe và chi phí để khắc phục dưới 1.000.000 đồng thì khách hàng sẽ phải tự thanh toán chi phí. Còn nếu tổn thất hơn hơn 1.000.000 đồng thì khách hàng sẽ không cần phải trả bất kỳ một chi phí nào mà công ty bảo hiểm sẽ có trách nhiệm thanh toán toàn bộ để khắc phục thiệt hại tổn thất.

Lợi ích mức miễn thường trong bảo hiểm

Đối với công ty bảo hiểm

Đối với các công ty bảo hiểm, lợi ích mức miễn thường thể hiện như sau:

 • Đối với những tổn thất nhỏ trong phạm vi giá trị nhất định: Khi đó là giá trị thuộc vào khoản mà khách hàng phải chịu trách nhiệm. Khách hàng sẽ phải tự chi trả. Các ý thức cũng như thái độ trong bồi thường sẽ được đảm bảo hơn. Tiết kiệm thời gian làm bảo hiểm xe, trong các trường hợp cụ thể. Đặc biệt là hạn chế được những kiện tụng về chi phí bồi thường cho những trường hợp hư hỏng xe chi phí thấp.
 • Đối với những tổn thất lớn: Khách hàng sẽ phải chi trả một phần theo quy định hợp đồng. Đó là phần thuộc nghĩa vụ bắt buộc của họ. Doanh nghiệp chỉ chi trả phần còn lại sau khi đã trừ đi nghĩa vụ của khách hàng theo hợp đồng. Đây là tính chất đối với khấu trừ. Vì vậy, khách hàng sẽ có ý thức hơn trong việc giữ gìn tài sản hoặc xe cẩn thận cũng như cân nhắc kỹ hơn khi yêu cầu bồi thường. Thay vì cứ để mặc cho tổn thất xảy ra để được nhận bồi thường từ công ty bảo hiểm.
Lợi ích mức miễn thường khi mua bảo hiểm
Lợi ích mức miễn thường khi mua bảo hiểm

Đối với khách hàng

Khách hàng cúng nhận được các lợi ích mức miễn thường trong bảo hiểm cụ thể như sau:

 • Tiết kiệm chi phí: Chọn miễn thường thì tổng phí bảo hiểm ô tô sẽ trở nên rẻ hơn. Khi lợi ích hay nghĩa vụ đều được chia cho đối tượng trong các trường hợp cụ thể. Đặc biệt nếu khách hàng chọn mức miễn thường thì mức giảm phí có thể lên đến 30 – 40% tổng phí. Các cân đối trong lợi ích nhận được trong chi phí hay quyền lợi.
 • Ưu đãi khi tái tục và khuyến khích lái xe an toàn: Khi sự an toàn phải được đảm bảo thay vì tố tạo ra rủi ro cho đối tượng khác khắc phục. Các khách hàng cũng sẽ được áp dụng mức phí bảo hiểm thấp hơn khi tái tục hợp đồng. Bởi các rủi ro có sự chia sẻ đối với cả hai bên trong từng tình huống cụ thể. Khi đó, các ưu đãi được thực hiện đặc biệt hơn cho các chủ xe có ý thức giữ gìn cẩn thận.
 • Tiết kiệm thời gian, dịch vụ chăm sóc khách hàng tốt hơn:Đối với các rủi ro hay tổn thất nhỏ. Họ phải tự chịu tổn thất và khắc phục hậu quả. Lúc này, tổn thất được quan tâm và cố gắng điều chỉnh hợp lý hơn trong yêu cầu bồi thường. Công ty bảo hiểm có nhiều thời gian hơn để giải quyết các yêu cầu bồi thường.

Nên chọn mức miễn thường nào để tối ưu hóa lợi ích của mình?

Lựa chọn mức miễn thường để tối ưu hóa lợi ích
Lựa chọn mức miễn thường để tối ưu hóa lợi ích

Theo các chuyên gia bảo hiểm nhận định, khách hàng nên lựa chọn mức miễn thường được cung cấp sẵn trong hợp đồng bảo hiểm xe. Mức miễn thường này không quá thấp (tương đương chi phí mua bảo hiểm xe không quá cao) và hỗ trợ vừa đủ chi phí hỗ trợ khi sửa chữa xe. Chính vì vậy, người lái xe cũng biết nâng cao ý thức cá nhân khi lưu thông trên đường hơn, cố gắng hạn chế gây hư hại xe nhiều nhất có thể. 

Phí mua bảo hiểm có mức miễn thường khấu trừ cũng sẽ thấp hơn phí mua bảo hiểm mức miễn thường không khấu trừ. Ngoài ra, các công ty bảo hiểm cũng sẽ đưa ra nhiều dịch vụ hỗ trợ hơn cho người đăng ký mức miễn thường có khấu trừ, hỗ trợ giúp khách hàng xử lý vấn đề xe hỏng hóc nhanh chóng. Việc dùng bảo hiểm miễn thường không khấu trừ, nếu tình trạng yêu cầu bồi thường phí sửa chữa xe diễn ra quá nhiều lần, nguy cơ bên Công ty bán bảo hiểm chấm dứt hợp đồng là rất dễ diễn ra.

Mức miễn thường khi mua bảo hiểm ô tô sẽ là lựa chọn hợp lý cho những ai mong muốn chọn mua được mức bảo hiểm xe ô tô hợp lý, đồng thời vẫn đảm bảo nhận được những hỗ trợ về phí dịch vụ khi có vấn đề sửa chữa xe phát sinh. Nên cân nhắc chọn mức miễn thường phù hợp với giá trị xe, đảm bảo giữ gìn xe cẩn thận để tránh phải bảo trì xe ít nhất có thể.

Hy vọng những nội dung do Honda Ô tô Mỹ Đình cung cấp trên đã giúp bạn hiểu rõ hơn về quyền lợi và mức miễn thường khi mua bảo hiểm ô tô. Từ đó có thể giúp bạn lựa chọn loại hình bảo hiểm phù hợp nhằm bảo vệ toàn diện cho bản thân cũng như tài sản của mình. Nếu có bất cứ thắc mắc nào, liên hệ ngay với chúng tôi qua hotline 0375 83 79 79 hoặc tới showroom tại 02 Lê Đức Thọ, Cầu Giấy, Hà Nội để được giải đáp và tư vấn chi tiết nhé!


Đánh giá post

CÁC BÀI VIẾT MỚI NHẤT

LIÊN HỆ VỚI HONDA Ô TÔ MỸ ĐÌNH


  0375837979
  Messenger Honda Mỹ Đình
  Zalo Honda Mỹ Đình