SO SÁNH XE

360_Red_2048x1536_F04

CITY

Từ 559.000.000 VNĐ
BR-V

Từ 661.000.000 VNĐHR-V

Từ 699.000.000 VNĐ
CIVIC

Từ 730.000.000 VNĐ

Honda CRV e:HEV RS Hybrid

CR-V

Từ 1.109.000.000 VNĐ

ACCORD

Từ 1.319.000.000 VNĐ