CÔNG CỤ TÍNH GIÁ LĂN BÁNH

Nơi đăng ký trước bạ

(*)Khu vực I: Gồm TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh

Khu vực II: Gồm các TP trực thuộc trung ương (trừ TP Hà Nội và TP Hồ Chí Minh), các TP trực thuộc tỉnh và các thị xã

Khu vực III: Gồm các khu vực khác ngoài khu vực I và khu vực II nêu trên

Giá nên yết

Lệ phí trước bạ:

- Mức lệ phí

- Thành tiền

Bảo hiểm trách nhiệm dân sự (01 năm)

Phí đường bộ (01 năm)

Phí đăng ký biển số

Phí đăng kiểm

TỔNG CỘNG (VNĐ)

LIÊN HỆ VỚI HONDA OTO MỸ ĐÌNH