ĐĂNG KÝ LÁI THỬ

BƯỚC 1: CHỌN XE LÁI THỬ

360_Red_2048x1536_F04

CITY

Từ 559.000.000 VNĐ


BR-V

Từ 559.000.000 VNĐ


HR-V

Từ 559.000.000 VNĐ


CIVIC

Từ 559.000.000 VNĐ


CR-V

Từ 559.000.000 VNĐ


ACCORD

Từ 559.000.000 VNĐ


BƯỚC 2: ĐIỀN THÔNG TIN    THÔNG TIN KHÁCH HÀNG