Cố vấn dịch vụ

Vũ Tiến Cường

Cử nhân khoa công nghệ ô tô đại học Công nghiệp Hà Nội với hơn 13 năm kinh nghiệm trong nghề

Giải thưởng & Ghi nhận