Cố vấn dịch vụ trưởng

Bùi Hải Nam

Chức vụ Cố vấn dịch vụ, 16 năm làm việc trong lĩnh vực kỹ thuật ô tô. Được đào tạo chuyên sâu từ trường Đại học Bách khoa Hà Nội chuyên ngành Kỹ thuật ô tô và xe chuyên dụng

Giải thưởng & Ghi nhận